MIN 1 Kota Madiun (Lembaga Pendidikan Terfavorit)

Jalan Sitinggil No 03 Madiun (Kampus 1), Jalan Salak III/26 Madiun (Kampus 2)

The Achievement and His Blessing Become Our Motivation