Syukron Habiybulloh, S.Pd.I
NIK: 3520040207******
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Madiun, 2 Juli 1991
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Bahasa Arab
Status: PPNPN
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab dan Akidah Akhlak
Alamat : Dsn. Gambiran RT. 15 RW. 5 Madigondo Takeran Kab. Magetan

085725859***
-
-